Noodregeling voor Flexwerkers

Er komt toch nog een noodregeling voor flexwerkers die zonder werk en geld zitten door de coronacrisis. De regeling is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract, die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. Vanaf 22 juni kunnen zij tot 550 euro per maand krijgen.

Eerder zag minister Koolmees (SZW) het nog niet zitten om de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) in te voeren. Maar onder druk van het parlement komt de TOFA er nu toch, schrijft de minister van SZW aan de Tweede Kamer.

Wel zijn de voorwaarden aangepast en is het uitkeringsbedrag verlaagd. Door de aanpassingen komen nu ook mensen die flexwerk als bijbaantje hadden (zoals veel studenten) nu ook in aanmerking voor een uitkering.

Aanvragen vanaf 400 euro per maand.
In een eerder voorstel van de regeling moest een flexwerker minstens € 500 bruto hebben verdiend in februari 2020 om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Dit bedrag wordt verlaagd naar € 400 bruto. Hiermee kan een grotere groep werkenden, waaronder studenten, de tegemoetkoming aanvragen.

De hoogte van het uitkeringsbedrag wordt € 550 bruto per maand over de maanden maart, april en mei. Deze hoogte sluit beter aan bij het drempelbedrag van € 400. Bovendien krijgen mensen dan niet veel meer uitkering dan ze eerder zelf verdienden. Het maximuminkomen over april wordt ook vastgesteld op € 550 bruto. Mensen die in april meer verdienden, komen dus niet in aanmerking voor de TOFA.

UWV gaat de regeling vanaf 22 juni uitvoeren
Het UWV heeft de opdracht gekregen om de TOFA uit te voeren. De precieze inhoud van de regeling wordt volgende week pas tot in de details bekend. Als het goed verloopt met de techniek, opent UWV vanaf 22 juni 2020 de online aanvraagloketten voor de TOFA. Ook komt er dan een speciaal telefoonnummer voor vragen van werkloze flexwerkers. Meer informatie en aanmelding voor de regeling kan op de website van het UWV via deze link.