TRAINEESHIPS

Westerduin Talent biedt in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede het traineeship Social Work aan studenten die in de laatste fase van hun studie zitten. U leest hier alles over het traineeship en de voordelen voor uw organisatie.

Waarom een traineeschip?

Sinds 2016 levert Westerduin Talent zorgprofessionals binnen de jeugdzorg, GGZ, verpleegtehuizen, gehandicaptenzorg en andere zorgbranches. Wij merken dat de aansluiting van startende zorgprofessionals vanuit het onderwijs naar de eerste baan nog beter kan en er een groot risico is op uitval in de eerste twee werkjaren onder de millennial generatie. Om dit tegen te gaan en verbetering te brengen in het aansluiten van opleiding naar werk, hebben we samen met de Christelijke Hogeschool in Ede een tweejarig traineeship ontwikkeld.

Voordelen voor uw organisatie:

  • Georganiseerde instroom en voortdurende werving vanuit de opleiding;
  • Kandidaten die lerend aan het werk zijn;
  • 2 jaar gegarandeerde inzet van vierdejaars studenten en HBO starters;
  • Unieke samenwerking met de Christelijke Hogeschool in Ede, Westerduin Talent en u als opdrachtgever.

Opzet programma

Tijdens het traineeship volgt de trainee een programma met andere trainees dat gericht is op kennis en persoonlijke ontwikkeling. Trainingen worden georganiseerd door Westerduin Talent en door externe partners en zijn onder anderen gericht op de kernkwaliteiten regie pakken over eigen ontwikkeling en leven en werken vanuit passie. Daarnaast worden er ook zaken behandeld die meteen op de werkvloer toegepast kunnen worden, zoals omgaan met agressie en het werken met verschillende communicatiestijlen.

Het programma van jaar 1 richt zich met name op de vraag: “Hoe weet ik wie ik zelf ben?”. Het programma van jaar 2 gaat vervolgens in op “Hoe kan ik bijdragen aan de rest van de organisatie?”

De centrale startvraag waar het programma van het eerste jaar op is gebaseerd én op basis waarvan we de toetsing kunnen verrichten is als volgt: Waar staan deze mensen aan het einde jaar 1? Deze hoofdvraag hebben we onderverdeeld in diverse thema’s. Deze thema’s zijn leidend voor de bijeenkomsten en voor de zelfreflectie van de studenten.

  • De trainee heeft visie op de organisatie en zijn/haar plek binnen die organisatie.
  • De trainee heeft zicht op zijn/haar mogelijkheden en onmogelijkheden (valkuilen en kwaliteiten).
  • De trainee weet hoe een gezonde work/life balance in elkaar zit en hoe hij/zij deze kan toepassen in het eigen leven.
  • De trainee heeft zicht op zijn/haar eigen visie en missie à een waarde gedreven professional met een eigen identiteit. Hij/zij kan dit in verhouding brengen met de identiteit van de organisatie.
  • De trainee heeft zicht op zijn/haar eigen ontwikkelingsproces.
  • De trainee heeft visie waar hij/zij de komende jaren naar toe wil groeien binnen het vakgebied.

Elke bijeenkomst zal zich richten op een thema. Zo zijn er bijeenkomsten over kernkwaliteiten, verbale agressie, communicatievormen, timemanagement etc. Na elke bijeenkomst kan de trainee aan de slag met reflectievragen. Hierbij denken ze na over de vraag ‘’Waar wil je de komende 4 weken bewuster mee bezig zijn?’’

 

Wilt u meer informatie ontvangen over traineeships of een vrijblijvend een gesprek? Neem dan contact met ons op via info@westerduintalent.nl of 0318 760 460.