Menu

Geestelijke gezondheidszorg

Werken in Geestelijke gezondheidszorg

Bijna een kwart van de bevolking komt jaarlijks met psychische klachten (denk aan o.a. depressiviteit, verslaving, een eetstoornis, psychoses of overspannenheid) naar de huisarts. Daarvan wordt een half miljoen doorverwezen naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Een ggz-organisatie biedt hulp aan volwassenen en kinderen bij psychische problemen en bij ernstige psychische en psychiatrische ziektes. Breder getrokken heeft de GGZ als doel om psychische aandoeningen te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Er zijn veel verschillende soorten instellingen en organisaties voor de GGZ. Je kunt in je werk de gewenste accenten aanbrengen door te kiezen voor een bepaalde behandelmethode, een specifieke psychische aandoening of een bepaalde werkplek (bijvoorbeeld een opnamekliniek, een kinder- en jeugdafdeling of een forensische afdeling).

Wat doe je?

Wanneer je in de GGZ werkt, zet je je in voor een betere toekomst van mensen met psychiatrische problematieken. De precieze invulling van je werk is afhankelijk van verschillende factoren. Primair richt je je op het op orde krijgen van gedachten, het verminderen van stress en het op gang krijgen van het dagelijks leven.

De GGZ is een breed begrip. Er zijn dan ook diverse uiteenlopende doelgroepen waarmee je binnen de GGZ kan werken. Zo kun je werken met kinderen, jongeren, volwassenen, en ouderen. Daarnaast zit de GGZ op het snijvlak van somatiek, psychologie en sociologie en vallen er heel veel verschillende problematieken onder de kapstok GGZ. Dit maakt het werken in de GGZ complex en tegelijkertijd fascinerend.

Naast het feit dat je invulling van je dagelijkse werkzaamheden afhankelijk is van o.a. doelgroep en soort problematiek, zijn je verantwoordelijkheden uiteraard ook afhankelijk van het soort functie dat je bekleedt. Binnen de GGZ zijn er tal van functies te onderscheiden. Zo zijn er in bijna elke GGZ instelling verpleegkundigen, verzorgenden, activiteitentherapeuten, diëtisten, psychologen en gedragswetenschappers te vinden. De meest voorkomende functies zijn echter woon- of groepsbegeleider en GGZ agoog of persoonlijk begeleider.

Vacatures Geestelijke gezondheidszorg

 

Woonbegeleider (ook wel: Groepsbegeleider)

Als woonbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg observeer, verzorg, begeleid en stimuleer je mensen met psychiatrische problemen die in een instelling wonen. Het doel is dat zij na enige tijd weer zelfstandig kunnen wonen. Als dat niet haalbaar is, stimuleer je bewoners zoveel mogelijk zelfstandig te leven binnen de instelling. Je primaire verantwoordelijkheid kan dan ook gericht zijn op het creëren van een veilige leefomgeving waarin de bewoners zich thuis voelen.

Op basis van een behandel- of begeleidingsplan dat je zelf opstelt, evalueert en aanpast, probeer je de bewoners te stimuleren in hun ontwikkeling en ervoor te zorgen dat ze weer zelfstandig verder kunnen met hun leven. Je organiseert activiteiten en voert deze uit.

Activiteiten en (therapeutische) gesprekken kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Soms bied je ook praktische hulp door cliënten te ondersteunen bij het vinden van werk, te begeleiden bij het kiezen van een geschikte school of ze te laten deelnemen aan leer- en ervaringstrajecten.

De begeleiding en ondersteuning van het netwerk van de cliënt speelt een belangrijke rol. Je voert gesprekken met de familie en spreekt over dingen waar je tegenaan loopt. Je betrekt het netwerk actief om te sparren over mogelijkheden. Door gebruik te maken van deze input vergroot je de kans van slagen van traject met de cliënt(en).

Naast het inschakelen van het netwerk van de cliënt, spar je ook regelmatig met collega’s en hulpverleners van andere organisaties. Je onderhoudt nauwe contacten met elkaar om een integrale aanpak te realiseren en tot het beste resultaat te komen.

 

GGZ agoog (ook wel: Persoonlijk Begeleider)

De agogische beroepsgroep is na de verpleegkundige beroepsgroep de grootste binnen de GGZ. Bijna 20% van de medewerkers binnen de geestelijke gezondheidszorg werkt binnen de beroepsgroep agogen (zowel MBO als HBO niveau).

Als GGZ-agoog of Persoonlijk Begeleider bied je persoonlijke begeleiding aan mensen met psychische aandoeningen. Ze hebben iemand nodig die hen helpt de regie weer in eigen hand te nemen. Jij bent degene die hen motiveert en stimuleert. Daarbij houd je rekening met de hulpvraag, de leefsituatie en de mogelijkheden van de cliënt.

In sommige functies verzorg je persoonlijke begeleiding binnen een instelling, in andere gevallen ben verzorg je de begeleiding aan huis. In dat geval ben je een ambulant begeleider. Regelmatig is er ook sprake van een combinatie: je verzorgt dan deels ambulante begeleiding en deels persoonlijke begeleiding op locatie. Welke begeleidingsstijl je inzet is afhankelijk van jou als professional en de cliënt die je begeleidt. De ene keer coach je, de andere keer ondersteun je en soms heb je een opvoedende rol.

De cliënt zelf speelt een hele grote rol tijdens het traject. Zijn of haar motivatie is van essentieel belang om te slagen. Gedurende het traject praat je veel met de cliënt en peil je de voortgang en het welzijn van de cliënt voortdurend. Je biedt ze ruimte voor eigen inbreng, zodat de begeleiding aansluit bij de behoeften en wensen van de cliënt. Tegelijkertijd verlies je het begeleidingsplan en het uiteindelijke doel (bijvoorbeeld re-integreren in de maatschappij) niet uit het oog.

Tenslotte is communicatie is een belangrijk onderdeel van het werk van een GGZ-agoog. Je spart namelijk regelmatig met familie, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners.

 

Wat wordt er van je gevraagd?

Voor dit werk is het allereerst belangrijk dat je interesse hebt in psychische problemen. Je vindt het interessant om te ontdekken hoe je mensen echt kunt helpen. Je kan goed luisteren, pikt signalen makkelijk op en weet situaties vaak juist in te schatten. Daarbij maak je gebruik van verschillende technieken om het herstelproces van mensen te stimuleren. Inlevingsvermogen, oplossingsgerichtheid en doorzettingsvermogen komen bij de begeleiding goed van pas.

Werken in de GGZ betekent ook soms in moeilijke en onverwachte situaties terechtkomen. Denk bijvoorbeeld aan mondelinge of fysieke agressie, of mensen die zichzelf iets aan willen doen. In zulke situaties sta jij je mannetje. Daarbij treed je sterk op als er onenigheid ontstaat of als de regels overtreden worden.

De werktijden in de GGZ verschillen per organisatie, afdeling en functie. Echter betekent werken in de GGZ vaak ook dat je onregelmatige diensten (o.a. oproep-, nacht- en avonddiensten) werkt. Deze flexibiliteit zetten organisaties in om de bereikbaarheid te vergroten en meer mensen te kunnen helpen. Daarnaast vindt er bij sommige instellingen 24-uurszorg plaats, waardoor wisselende diensten pure noodzaak zijn.

 

Geestelijke gezondheidszorg vacatures: