Gehandicaptenzorg

Werken in de gehandicaptenzorg? Als je in deze sector werkt, biedt je zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen. Vaak vindt dit plaats op alle leefgebieden: wonen, werk & dagbesteding, vrije tijd, gezondheid en veiligheid. Lees snel meer.

Vacatures

Werken in de Gehandicaptenzorg

Binnen de gehandicaptenzorg zijn drie vormen te onderscheiden. Zo kun je zorg bieden aan mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of zintuiglijke beperking. Regelmatig is er sprake van een combinatie van verschillende soort beperkingen, wat de zorg soms complex maakt.

In Nederland wonen ongeveer een miljoen mensen met een zintuiglijke of lichamelijke beperking, en 100.000 mensen met een verstandelijke beperking. De gehandicaptenzorg helpt deze mensen een leven te leiden dat aansluit bij hun mogelijkheden en wensen.

Contact?

Wil je onze mensen spreken? We staan voor je klaar!
Neem contact op via 0318-760460 of che@westerduintalent.nl.