Gehandicaptenzorg

Werken in de Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen. Er zijn drie vormen te onderscheiden. Zo kun je zorg bieden aan mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of zintuiglijke beperking. Echter is er regelmatig sprake van een combinatie van verschillende soorten beperkingen, wat de zorg soms complex maakt.

In Nederland wonen ongeveer een miljoen mensen met een zintuiglijke of lichamelijke beperking, en 100.000 mensen met een verstandelijke beperking. Ook deze mensen willen graag een leven leiden dat aansluit bij hun mogelijkheden en wensen. De gehandicaptenzorg helpt en ondersteunt deze mensen daarbij.

Kenmerkend voor de gehandicaptenzorg is de aard van de zorg en ondersteuning. Vaak vindt dit plaats op alle leefgebieden: wonen, werk & dagbesteding, vrije tijd, gezondheid en veiligheid. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt in leeftijd.

Wat doe je?

Wat zijn precies je verantwoordelijkheden wanneer je werkt in de gehandicaptenzorg? Dat hangt natuurlijk af van je functie, de doelgroep en je werkgever. Vaak is er een onderscheid te maken tussen assisterende, uitvoerende en coördinerende functies. Ook kun je vaak als verpleegkundige, verzorgende of paramedicus aan de slag in de gehandicaptenzorg.

Iedere beperking vraagt om een eigen benadering. Bij het verlenen van hulp en zorg moet je daarom rekening houden met de mogelijkheden, vaardigheden en wensen van de gehandicapten en hun directe omgeving.

Vacatures gehandicaptenzorg

 

Speciale doelgroepen

Binnen de gehandicaptenzorg zijn er een aantal bijzondere doelgroepen. Ze zijn bijzonder, omdat de ondersteuningsvragen van deze groepen complex zijn. Er is dan niet alleen sprake van een beperking, maar ook bijkomende problematieken. Werken met deze doelgroepen vraagt dan ook om extra kennis en vaardigheden.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Bij niet-aangeboren hersenletsel is er sprake van een onomkeerbare breuk in het leven van een persoon. Relaties, het levenspatroon, het werk en de verwachtingen voor de toekomst die mensen vóór het hersenletsel hebben, kunnen in één klap weg zijn. De specifieke gevolgen zijn natuurlijk uniek en afhankelijk van het letsel. Ze ervaren over het algemeen problemen op zintuiglijk, motorisch, cognitief of psychologisch gebied.

Als begeleider ondersteun je je cliënt bij de acceptatie en de verwerking van het verlies en het opnieuw oppakken van het leven. Daarnaast moet je je in kunnen leven in de betekenis van NAH voor de getroffene en zijn/haar omgeving. Het is belangrijk met hen in gesprek te gaan over de gevolgen in het dagelijks leven en rekening te houden met niet-zichtbare problemen (bijvoorbeeld minder energie of vertraagde informatieverwerking).

Ernstig meervoudige beperking (EMB)

De term EMB wordt gebruikt voor mensen met ernstige lichamelijke en ernstige verstandelijke beperkingen. Deze mensen hebben een sterk verhoogd risico op gezondheidsproblemen (bijv. epilepsie, slaapstoornissen, slikproblemen en luchtweginfecties). Ze hebben extreem veel ondersteuning nodig bij alle dagelijkse activiteiten. Mensen met EMB kunnen niet of nauwelijks communiceren door middel van taal. Communicatie is daarom vaak een grote uitdaging.

Om de signalen van mensen met EMB op te vangen, moet je als begeleider cliënten goed kennen en alert zijn op signalen die ze afgeven. De interpretatie van de signalen wordt vaak multidisciplinair getoetst. Maatwerk is extreem belangrijk bij deze doelgroep: je verdiept je dusdanig in het levensverhaal en hebt oog voor de eigenheid van de cliënt en diens mogelijkheden. Werken met deze doelgroep vraagt verder om een brede blik en basiskennis van diverse stoornissen en beperkingen.

Licht verstandelijke beperking (LVB)

Iemand heeft een licht verstandelijke beperking (LVB) als hij aanzienlijke beperkingen heeft op het gebied van cognitieve ontwikkeling en adaptieve vaardigheden. Wat zijn aanzienlijke beperkingen? Iemand die niet voldoet aan dat wat gezien leeftijd en cultuur verwacht wordt. Een licht verstandelijke beperking uit zich qua IQ-score op een score tussen de 50 en 70.

Wanneer je werkt met deze doelgroep, richt je je vooral op het ondersteunen bij het leiden van een zo zelfstandig mogelijk leven. Omdat ze vaak geen inzicht hebben in hun eigen problematiek hebben, is het voor jou een uitdaging te komen tot leervragen en samenwerking. Je werkt daarom veel samen met het netwerk van de cliënt. Werken met deze doelgroep vraagt om geduld en standvastigheid. Verder is het belangrijk dat je overzicht kunt houden, vrolijkheid laat zien en je je taalgebruik aanpast.

Autisme spectrum stoornissen (ASS)

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben ook autisme. Mensen met autisme richten zich vaak op details, waardoor ze dingen een andere betekenis geven. Daardoor gaan mensen met autisme op een andere manier met informatie om. Daarnaast begrijpen ze vaak niet hoe ze in sociale omgevingen moeten handelen. Hoe autisme zich verder uit, verschilt per persoon. De verschillen in problematiek en hulpvragen zijn dan ook heel groot.

Als begeleider ben je daardoor steeds je algemene kennis aan het vertalen naar de cliënt. Wanneer je met autistische cliënten werkt, is het zorgen voor veiligheid een belangrijk onderdeel van je werk. Dit kun je bereiken door je veelvuldig te verplaatsen in de persoon en in te zetten op zelfstandigheid & zelfredzaamheid.

Moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG)

Bij mensen met een verstandelijke beperking spreekt men vaak van moeilijk verstaanbaar gedrag. De oorzaak en betekenis van het gedrag zijn dan lastig te achterhalen. Het staat vaak bekend als ingewikkeld, maar het is juist ook heel interessant.

Wanneer je werkt met deze doelgroep, is het belangrijk dat jij signalen herkent en verbindt aan gedrag. Samen met de cliënt ga je op zoek naar wat er achter het gedrag schuilt. Het in goede banen leiden van gedrag is een tweede essentiële om met deze doelgroep te kunnen werken. Het is daarom belangrijk dat je geduld en begrip hebt. Verder ben je waakzaam en in staat intensieve begeleiding te bieden aan deze mensen.

Kinderen

Kinderen en jongeren in de gehandicaptenzorg vormen een heel diverse groep. De accenten in de zorg en ondersteuning verschillen per leeftijdsgroep. Vaak is er bij jonge kinderen aandacht voor diagnostiek en vroeg behandeling, terwijl jongeren ondersteund worden bij het participeren in de samenleving. De soort ondersteuning is ook heel divers. Dat kan in ambulante ondersteuning thuis, op de kinderopvang/op school, logeerhuizen of op orthopedagogische behandelcentra.

Doordat er naast een beperking vaak sprake is van bijkomende problematieken, vraagt ieder individu om een eigen benadering. Bij elk persoon moet je opnieuw rekening houden met de mogelijkheden en vaardigheden van de persoon (en zijn/haar omgeving).